Press release

Basiscursus Geologie in het Museon

Het Museon organiseert vanaf vrijdagmiddag 6 januari 2012 de 'Basiscursus Geologie'.
Is geologie moeilijk? Dat is wel mogelijk, maar dat hoeft helemaal niet. We gaan dat aantonen met de Basiscursus Geologie, want deze cursus is geschikt voor iedereen die meer over onze Aarde wil weten. Let op: na deze cursus bekijk je de wereld met andere ogen!

De volgende onderwerpen komen tijdens de cursus aan bod:

* Wat is geologie?
* De geschiedenis van de Aarde
* Het ontstaan van gebergten, vulkanen en aardbevingen
* De vorming van landschappen, afbraak van gesteenten, transport en afzetting van afbraakmateriaal
* Kennismaking met gesteenten, mineralen en fossielen

Lesdata en kosten
De Basiscursus Geologie wordt gegeven op vrijdagmiddagen 6-13-20-27 januari, 3-10-17 februari en 16-23-30 maart 2012. Elke bijeenkomst
begint om 14.00 en duurt tot 16.00 uur.
De cursus kost € 84, -; Leden van de Vereniging van Vrienden van Museon en Omniversum betalen € 77, -. Dit is inclusief toegang tot het Museon op cursusdagen en lesmateriaal. Betaling is mogelijk aan de kassa van het Museon of door overmaking van het bedrag op Museon bankrekeningnummer 868217379 onder vermelding van Basiscursus Geologie, voorjaar 2012. De kosten voor een enkele cursusmiddag zijn € 9,50 (Vriendenprijs, € 8,50) te voldoen aan de kassa van het Museon. Voor meer informatie kunt u Cor Montagne bellen (070 – 3381400) of een mail sturen naar cmontagne@museon.nl. Inschrijven kan via Leonie de Jong, email ldjong@museon.nl.

inlichtingen bij: Cor Montagne, tel. 070-3381400