Press release

Beer uit Museoncollectie in expositie De Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen

Unieke samenwerking musea en verzetscentra

 

Vijfentwintig organisaties werken samen aan de unieke tentoonstelling De Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen. Voor deze expositie, die op 4 februari 2014 wordt geopend in de Kunsthal te Rotterdam, heeft het Haagse Museon een bijdrage geleverd met een bijzonder object; een knuffelbeertje uit de collectie Japanse kampen van het museum. Het beertje, waarin geld was verstopt, werd jarenlang zorgvuldig bewaard door Margreet Kuiper. In 2006 schonk zij het aan het Museon waar het waar het toen voor korte tijd werd getoond. Nu is het weer terug en te zien in de foyer van het Museon tot en met 15 september 2013.

Nederlands publiek werkt mee

Ad van Liempt, televisiemaker en bekend van vele publicaties op het gebied van de Tweede Wereldoorlog, treedt op als gastcurator van de tentoonstelling. Hij heeft inmiddels 95 bijzondere voorwerpen geselecteerd. Het Nederlands publiek wordt opgeroepen om voor 15 september de laatste vijf voorwerpen aan te dragen. Deze zullen deel uitmaken van de tentoonstelling die op 4 februari 2014 geopend wordt in de Kunsthal te Rotterdam.

Campagne

Op initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de Stichting Musea en Herinneringscentra 40–45 werken vijfentwintig oorlogs- en verzetsmusea samen aan een presentatie aan het grote publiek. De musea bezitten unieke collecties die verschillende aspecten van de Tweede Wereldoorlog vertellen. Op de website tweedewereldoorlog.nl is alle informatie over deze musea te vinden. Als voorproefje zijn nu al vijf voorwerpen uit de tentoonstelling De Tweede Wereldoorlog in de 100 voorwerpen te zien. Tot de opening op 4 februari 2014 worden telkens nieuwe objecten aan de website toegevoegd.

Vijf voorwerpen uit het publiek

Ad van Liempt heeft de afgelopen maanden het land afgereisd op zoek naar voorwerpen met een bijzonder verhaal. In de depots van de deelnemende musea, andere musea en privécollecties heeft hij inmiddels 95 voorwerpen uitgezocht. Omdat veel mensen thuis prachtige voorwerpen uit de oorlog bewaren, roept hij hen op deze aan te melden via www.tweedewereldoorlog.nl of www.actienietweggooien.nl. Van Liempt kiest uit de aanmeldingen vijf voorwerpen die in de tentoonstelling worden opgenomen. Het publiek kan ook voorwerpen voordragen tijdens de lezingen die Van Liempt geeft over De Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen.

Deze lezingen vinden plaats op:

- 27 augustus om 14.00 uur in het Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

- 1 september om 14.00 uur in het Museon in Den Haag.

- 11 september om 19.30 uur in het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 te Groesbeek.

De 25 deelnemende musea zijn: Airborne Museum ‘Hartenstein’, Anne Frank Stichting, Indisch Herinneringscentrum, Fries Verzetsmuseum, Nationaal Monument Kamp Amersfoort, Nationaal Monument Kamp Vught, Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Oorlogsmuseum Overloon, Margraten Memorial Center, Verzetsmuseum Amsterdam, Stichting Vredeseducatie, Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Achterhoeks Museum 1940-1945, Bevrijdingsmuseum Zeeland, Stichting De Greb, Kazemattenmuseum, Museum Rotterdam/OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam, Stichting Oranjehotel, Verzetsmuseum Zuid-Holland, Museon, Joods Historisch Museum, Hollandsche Schouwburg, Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen, Museum en Tehuis Bronbeek, Markt 12

Meer informatie

Meer informatie over de musea, activiteiten en de tentoonstelling is te vinden op www.tweedewereldoorlog.nl. Voor beeldmateriaal kunt contact opnemen met info@tweedewereldoorlog.nl

Voor meer informatie over de collectie Japanse kampen van het Museon kunt u contact opnemen met: Rob de Winter, tel. 070-3381421 / email: rdwinter@museon.nl of Joke van Grootheest, tel. 070-3381410 / email: jvgrootheest@museon.nl

Voor meer informatie over het project kunt u contact op met de afdeling Communicatie van het Nationaal Comité 4 en 5 mei: Coromandel Brombacher, tel: 020-7183510 / 06-46386824 of via e-mail: c.brombacher@4en5mei.nl.

Museon

Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie en een interdisciplinaire benadering. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen.