Press release

Museon bekijkt op 30 april oorlogsmateriaal van particulieren

Afbeelding: Dienstregeling van de “Noord-Zuid-Hollandsche-Tram N.V.” voor de “Winterdienst 1943-1944”. Op de voorkant een conducteur die kaartjes knipt onder een naar beneden schijnend lampje vanwege de verduistering. (Col.nr. 233998) Schenking 2015.

 

Op zaterdag 30 april besteedt het Museon aandacht aan het erfgoed van de Tweede Wereldoorlog met de actie ‘Niet weggooien!’

Advies bij uw voorwerpen
Op 30 april zijn medewerkers van het Museon van 13.00 tot 17.00 uur beschikbaar in het museum om door het publiek meegebrachte voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog te bekijken, vragen te beantwoorden en advies te geven over een eventuele schenking aan een museum of archief.

Niet weggooien!
Het doel van de actie ‘Niet weggooien’ is om voorwerpen en documenten uit de oorlogsjaren te bewaren voor de toekomst. Nog altijd duiken namelijk bijzondere objecten uit de Tweede Wereldoorlog op. Soms bij een verhuizing, soms bij de verbouwing van een woning of bij het opruimen van een zolder. Variërend van een stapeltje brieven of foto’s tot dagboeken, documenten of voorwerpen. Tijdens de speciale actiedagen van ‘Niet Weggooien!’ zijn de afgelopen jaren bijzondere voorwerpen ontdekt. Meer informatie is te vinden op www.actienietweggooien.nl. De actie ‘Niet Weggooien!’ is een initiatief van een aantal musea, archieven en erfgoedinstellingen die zich met de Tweede Wereldoorlog bezig houden.

Museon, museum voor cultuur en wetenschap
Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen

Noot voor de redactie
Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met drs. Frits van Rhijn, registrator/conservator van het Museon, tel. 070-3381422 of via e-mail: fvrhijn@museon.nl.

Museon
Stadhouderslaan 37
2517 HV Den Haag
tel. 070 - 33 81 338
info@museon.nl

Foto links Dienstregeling van de “Noord-Zuid-Hollandsche-Tram N.V.” voor de “Winterdienst 1943-1944”. Op de voorkant een conducteur die kaartjes knipt onder een naar beneden schijnend lampje vanwege de verduistering. (Col.nr. 233998) Schenking 2015.