Museumles primair onderwijs

Terug naar het overzicht

KinderrechtenTOP

AfbeeldingKinderrechtenTop

Met stemkastjes kiezen en kennismaken met kinderrechten en democratie

Deze les is alleen nog te boeken voor schooljaar 2017/2018!

De leerlingen komen samen voor een ‘TOP’ bijeenkomst rondom het VN-kinderrechtenverdrag. Tijdens deze bijeenkomst krijgen de leerlingen op een groot videoscherm dilemma’s voorgelegd. Ze gaan over bijvoorbeeld rechten en plichten, kinderarbeid en kindsoldaten.

Met behulp van stemkastjes kunnen de leerlingen aangeven of zij het eens of oneens zijn met de stellingen. Daarna kiest de stemcomputer twee kandidaten uit die hun mening mogen beargumenteren. De groep wordt uitgedaagd in discussie te gaan en er wordt opnieuw gestemd. De stemuitslag en de gevolgen daarvan worden direct zichtbaar. Naast problemen die spelen in ontwikkelingslanden en tijdens de Tweede Wereldoorlog worden juist ook dilemma’s besproken die voor kinderen hier en nu van belang zijn.

Deze les reserveren

 

Foto links KinderrechtenTop
Lesdoel

De leerlingen maken kennis met de kinderrechten, democratie en democratisch stemmen.

Kerndoel 36

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Mens en samenleving.
De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en hun rol als burger.

Kerndoel 37

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Mens en samenleving.
De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

Kerndoel 38

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Mens en samenleving
De leerlingen leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.