Museumles primair onderwijs

Terug naar het overzicht

Nederland, rivierenland!

AfbeeldingIn de tentoonstelling 'Hoogland Laagland' in het Museon

Over het ontstaan en de loop van rivieren

Deze les is alleen nog te boeken voor schooljaar 2017/2018!

In Nederland hebben we veel rivieren. Maar waar beginnen ze? Waarom zijn bergriviertjes zo smal en de rivieren hier zo breed? Wat doen wij in Nederland om ons te beschermen tegen al dat water? Op deze en veel andere vragen krijgen leerlingen antwoord in de les.

Na een introductie wordt met behulp van een grote maquette van de rivier de Rijn uitgelegd hoe rivieren ontstaan. Leerlingen mogen vervolgens zelf rondkijken in de zaal om zich voor te bereiden op de Museon Rivieren Quiz. In groepjes beantwoorden de leerlingen vragen over onderwerpen die tijdens de museumles aan bod zijn geweest.

Deze les reserveren

Foto links In de tentoonstelling 'Hoogland Laagland' in het Museon
Lesdoel

De leerlingen leren hoe rivieren ontstaan en hoe zij het landschap vormen. Ze maken kennis met begrippen als gletsjers, hooggebergte, terpen, dijken etc. en de invloed van de mens op het landschap.

Kerndoel 48

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Ruimte
Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken.

Kerndoel 49

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Ruimte
De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdienst.