Museumles voortgezet onderwijs

Terug naar het overzicht

Platentektoniek

AfbeeldingIn de tentoonstelling Geologie & Techniek

Doorgrond de dynamiek van de aarde

Dat de aardkorst in beweging is, blijkt uit de ontstaansgeschiedenis van de huidige continenten. Welke processen vinden plaats in de aarde en wat heeft dat met platentektoniek te maken? Hoe ontstaan natuurrampen zoals aardbevingen, tsunami’s en vulkaanuitbarstingen?

Wetenschappers uit allerlei vakgebieden werken samen om de dynamiek van de aarde te doorgronden. Die kennis wordt deels door toevallige ontdekkingen en deels door innovatief wetenschappelijk onderzoek vergaard.

Na een uitleg over wetenschappelijk onderzoek, platentektoniek, vulkanisme en aardbevingen gaan de leerlingen zelf aan de slag met opdrachten in de themazaal. Waar mogelijk zoeken we aanknopingspunten met Zuid-Amerika in het kader van het nieuwe eindexamenthema.

Deze les reserveren

Foto links In de tentoonstelling Geologie & Techniek
Lesdoel

De leerlingen leren over de samenhang tussen de verschillende typen vulkanen en vulkaan-uitbarstingen, aardbevingen, mid-oceanische ruggen, diepzeetroggen en het verschuiven van continenten. Daarnaast wordt ook inzicht geven in het wetenschappelijk onderzoek dat er wordt gedaan op dit vakgebied.