Press release

Haagse scholieren herdenken omgekomen Joodse, Roma en Sinti kinderen uit Den Haag in Museon

Haagse scholieren herdenken omgekomen Joodse, Roma en Sinti kinderen uit Den Haag in Museon
Het Museon organiseerde op 24 april 2013 een bijzondere herdenking. Kinderen uit groep 7 en 8 van de Haagse Jan van Nassauschool hebben door het leggen van bloemen, 2061 in de Tweede Wereldoorlog weggevoerde kinderen herdacht. Het betreft Joodse, Roma en Sinti kinderen, zij worden op het Joods Kindermonument in de expositie 'Kind in Oorlog' in het Museon gedacht. Voorafgaand aan het leggen van de bloemen bij het monument vertelde Rob Fransman, geboren op 14 juni 1940 in een joods gezin in Den Haag, over zijn herinneringen aan deze vreselijke oorlogstijd. Hij werd in 1943 gescheiden van zijn ouders en broer.

Kind in Oorlog
Initiatiefnemer van de herdenking is het Museon, dat al jarenlang tentoonstellingen, lezingen en activiteiten rondom de Tweede Wereldoorlog organiseert. De permanente tentoonstelling 'Kind in Oorlog' gaat over de vraag wat oorlog met kinderen doet, zowel in de Tweede Wereldoorlog als nu. In de tentoonstelling is aandacht voor kinderen van uiteenlopende achtergronden, zoals Joodse kinderen, Sinti en Roma kinderen, NSB-kinderen, kinderen die gevangen zaten in Japanse interneringskampen, 'buitenkampers' en kinderen uit Suriname, de Antillen en Marokko.

Joodse kinderen in Den Haag
Op het tegenwoordige Rabbijn Maarsenplein stond vanaf 1926 een lagere school met veel Joodse leerlingen. Op deze school werden niet alleen gewone lessen gegeven, maar onder schooltijd ook Joods godsdienstonderwijs. Op zaterdag (sjabbat) en op de Joodse feestdagen kregen de Joodse kinderen op deze school vrij. Toen de Duitse bezetter bepaalde dat joodse kinderen vanaf september 1941 niet meer naar gewone lagere scholen mochten gaan, mochten joodse kinderen alleen nog naar het schoolgebouw in de Duinstraat in Scheveningen of naar de school in de Bezemstraat. Vanaf 1 december 1942 moesten alle kinderen uit Den Haag en Scheveningen naar de school in de Bezemstraat. In de zomer van dat jaar waren ook de deportaties begonnen. De leerlingen van de school in de Bezemstraat zagen elke week hun klas kleiner worden, omdat er steeds weer kinderen onderdoken of thuis werden opgehaald en via kamp Westerbork in Drenthe naar vernietigingskampen zoals Sobibór en Auschwitz in Polen afgevoerd. Lange tijd is er vanuit gegaan dat er ongeveer 1700 joodse kinderen uit Den Haag door vervolging zijn omgekomen. Door recent onderzoek is echter gebleken dat uit Den Haag meer dan 2000 joodse kinderen zijn weggevoerd.

Twee Joodse Kindermonumenten
Ter herdenking van de joodse kinderen uit Den Haag is in 2006 een monument geplaatst op het tegenwoordige Rabbijn Maarsenplein. Het monument is een roestvrijstalen klimrek samengesteld uit stoelen. Deze lege stoelen staan symbool voor de leegte die na iedere deportatie ontstond. Op de klimrekken staan namen gegraveerd van de in Den Haag omgekomen joodse kinderen. In de permanente expositie 'Kind in Oorlog' in het Museon bevindt zich een Joods Kindermonument in de vorm van een plaquette, dat naar het Museon is verplaatst toen de lagere school in de Bezemstraat werd gesloopt.

Museon
Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie en een interdisciplinaire benadering. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen.
Bezoekersinformatie

Openingstijden:
dinsdag t/m zondag 11.00-17.00 uur, gesloten op maandag (behalve in de schoolvakanties – alle regio’s.

Voorzieningen:
Het Museon is toegankelijk voor bezoekers met een rolstoel. In de omgeving is voldoende parkeergelegenheid, ook voor bussen.

Museon
Stadhouderslaan 37
2517 HV Den Haag
tel. 070 - 33 81 338
info@museon.nl

 

Inlichtingen bij:
Rob de Winter, telefoon  070-3381421 / 06-10905384,email: rdwinter@museon.nl
Joke van Grootheest, telefoon 070-3381410,email: jvgrootheest@museon.nl