Press release

Museon Den Haag organisator ECSITE 2014

Zojuist ontving het Haagse Museon uit handen van de algemeen directeur van het Zweedse science center Universeum de bel waarmee de overdracht van Zweden naar Nederland voor de ECSITE conferentie 2014 werd ingeluid.
Hiermee is het Museon als museum voor cultuur en wetenschap de organisator en gastheer van één van de grootste internationale conferenties voor organisaties op het gebied van wetenschapscommunicatie. De conferentie wordt gehouden van 22 tot en met 24 mei 2014 en heeft als thema PEOPLE, PLANET, PEACE.

ECSITE, European Network of Sience Centres and Museums
Het Museon werkt voor dit project nauw samen met de Gemeente Den Haag, Den Haag Marketing, het World Forum en Congrex. Gedurende de conferentie worden meer dan 1000 deelnemers verwacht. Het congres levert de stad Den Haag naar verwachting ruim 1,3 miljoen euro op. ECSITE koos bewust voor Den Haag omdat het Museon een belangrijke rol speelt binnen ECSITE.

Museon en ECSITE
Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie en een interdisciplinaire benadering. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen. Het Museon is goed vertegenwoordigd in het Europese netwerk van ECSITE centres en wetenschapsmusea. Het Museon was in 1989 één van de oprichters van ECSITE.

Musea als Universeum in Gothenburg, het Science Museum in Londen, Heureka in Helsinki, het Deutsches Museum in München, Universcience in Parijs, Technopolis in Mechelen en La Caixa in Barcelona maken deel uit van het netwerk. ECSITE is opgericht voor het uitwisselen van kennis en expertise op het gebied van cultuureducatie en wetenschapscommunicatie. Daarnaast produceren wetenschappelijke musea zoals het Museon, grote reizende tentoonstellingen op het gebied van cultuur, wetenschap en techniek. Zij werken hierbij internationaal samen binnen ECSITE.

Noot voor de redactie
Inlichtingen bij:
Museon: Rob de Winter
e-mail: rdwinter@museon.nl
tel.: +31 (0)6 10905384

ECSITE
e-mail: info@ecsite.eu
tel.: + 32 (0)2 6497383
www.ecsite.eu