Press release

Poolse dag in Museon

Poolse dag in het Museon Zondag 16 september staat het Museon geheel in het teken van Polen. Tussen 13.00 en 16.00 uur worden er diverse activiteiten voor kinderen en volwassenen georganiseerd rondom de tentoonstelling Polen, onze buren. Het wordt een dag boordevol cultuur. De middag begint met een theatervoorstelling voor kinderen, gespeeld door de Poolse theatergroep teatrZIM. De voorstelling Met de Locomotief door… is een magische reis door de Poolse Kinderliteratuur. De voertaal is Pools en er is een Nederlandse vertaling.
Vervolgens kan worden aangeschoven bij de kraam met Poolse lekkernijen. Tevens zijn er demonstraties Pools handwerken georganiseerd door kunstenaars Joanna Wróblewska & Yvonne Rodenburg-Cierniak. Fluitiste Fransje Schellart speelt klassieke Poolse muziek van o.a. Chopin. Daarnaast presenteert het Pools toeristenbureau foto’s van de mooiste plekken van Polen. Met demonstraties Poolse volksdansen en het schitterende werk van glaskunstenaar Marcin Karwinski wordt het programma afgesloten.

Expositie Polen, onze buren

De rij is er nog (1973) van Zbylut Grzywacz
De rij is er nog (1973) van Zbylut Grzywacz

Dit is één van de schilderijen die zijn opgenomen in de expositie. Deze zittende mensen vertegenwoordigen vier verschillende generaties, die gedirigeerd door de rode pijl op de achtergrond, allemaal dezelfde kant op kijken. Ze zijn onpersoonlijk, kleurloos, zwijgzaam en geduldig wachtend afgebeeld. Het is de metafoor van het leven van alledag, waar mensen overal en voor alles in de rij moeten wachten en ondertussen steeds ouder worden. (Bruikleen: Nationaal Museum Krakau)

Tot en met 11 november 2012 is in het Museon de tentoonstelling Polen, onze buren te zien. In deze expositie maakt men kennis met de Poolse cultuur. De verhalen van migranten of hun nakomelingen, vormen de ruggengraat van de tentoonstelling. Video’s, foto’s, films en schilderijen illustreren de verhalen. Hierdoor wordt een relatie met de geschiedenis van Polen gelegd. Het publiek krijgt antwoord op vragen als: wat is Polen voor een land? Waarom zijn er in de loop van de geschiedenis zoveel Polen naar Nederland gekomen? Wat zijn de verbindingen tussen Polen en Nederland?
Het Museon wil vanuit de geschiedenis de relatie tussen Nederland en Polen zichtbaar maken. Bezoekers kunnen hierdoor op een positieve manier kennis maken met de Polen als ‘nieuwkomers’ in onze samenleving.

Poolonaise
Via de website www.poolonaise.nl leren Nederlandse en Poolse buurtgenoten elkaar kennen door zich aan te sluiten bij een virtuele polonaise. Zij kunnen er vragen stellen, mededelingen doen of een verhaal vertellen. Maar het is ook mogelijk een evenement aan te kondigen, want de Poolonaise heeft niet alleen een digitale vorm. Tijdens de tentoonstelling ‘Polen, onze buren’ in het Museon in Den Haag, rijgen activiteiten die iets met Polen en Poolse Nederlanders hebben te maken zich aaneen tot een polonaise: film, muziek, dans, lezingen, exposities van Poolse kunstenaars, niet alleen in het Museon of georganiseerd door het Museon, maar ook elders in de stad en op initiatief van anderen. Belangstellenden worden uitgenodigd aan te haken met een eigen activiteit!

Voor de redactie: inlichtingen bij Fanny van der Vorst, Telefoon: 070-3381482, Email: fvdvorst@museon.nl