Press release

Presentatie Museon tijdens openingsceremonie Science Centre World Summit 2017 in Tokio

Afbeelding: Kinderen werken samen in One Planet bij SDG 17

                          

Op woensdag 15 november opent het wereldcongres met het thema “Connecting the World for a Sustainable Future”. De nieuwe permanente tentoonstelling One Planet van het Haagse museum voor wetenschapscommunicatie is uitgekozen als goed voorbeeld van een museum dat het thema duurzaamheid linkt aan de mondiale uitdagingen waar de mensheid voor staat om de aarde leefbaar te houden. Sinds de opening in 2016 kwamen al 250.000 bezoekers naar One Planet.

Een filmpje over One Planet wordt getoond aan ongeveer 500 vertegenwoordigers uit musea en science centers wereldwijd.
Tijdens het vierdaagse congres in Japan zullen brede, strategische discussies gevoerd worden over hedendaagse mondiale vraagstukken en het zoeken naar oplossingen met langetermijneffecten.
Het actieplan van de musea en science centres, het Tokyo Protocol, moet concrete stappen bieden op weg naar meer duurzaamheid.

One Planet, uitdagende VN-expositie in Museon
De activerende expositie One Planet laat zien dat er wel degelijk antwoorden zijn op grote, mondiale vragen. “Met One Planet vervult het Museon zijn door de VN bekrachtigde rol als pionier en inspirator voor het behalen van de 17 wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen”, aldus Marie Christine van der Sman – directeur van het Museon. De expositie etaleert inspirerende oplossingen voor een eerlijke verdeling van voedsel, water en energie en voor het aanvaarden van verschillen tussen mensen.

Museon, museum voor cultuur en wetenschap
Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen

Noot voor de redactie
Voor meer inhoudelijke informatie en fotomateriaal kunt u contact opnemen met Rob de Winter, communicatiemanager van het Museon. Telefoon 0610905384 / email rdwinter@museon.nl.

Stadhouderslaan 37
2517 HV Den Haag
tel. 070 - 33 81 338
info@museon.nl

Foto links Kinderen werken samen in One Planet bij SDG 17
---
Kinderen werken samen in One Planet bij SDG 17

Kinderen werken samen in One Planet bij SDG 17