Schoolplaten en schoolwandkaarten

AfbeeldingFranse troepen trekken over de Lek

Schoolplaten vormden in het lager en voortgezet onderwijs een belangrijk onderwijsmiddel. De schoolplaten zijn nog steeds educatief. Tegelijkertijd laten ze ook zien hoe denkbeelden en inzichten over bijvoorbeeld geschiedenis, volkenkunde, hygiëne of evolutie zijn veranderd. Net als de kerncollectie Leermiddelen Basisonderwijs is deze kerncollectie nauw verweven met de verzamelgeschiedenis van het Museon.

Het grootste deel van de schoolplaten is afkomstig uit het lager onderwijs. Een deel van de schoolplaten zal eerder gebruikt zijn in het voortgezet onderwijs, al zijn de grenzen in het gebruik onduidelijk. Het totale aantal schoolplaten van het Museon is bescheiden vergeleken bij de collectie schoolplaten van het Nationaal Onderwijsmuseum. Toch is de collectie in omvang de tweede collectie van Nederland en goed ontsloten. Nader onderzoek kan uitwijzen hoe de collecties van het Museon en het Nationaal Onderwijsmuseum zich tot elkaar verhouden en in welk type onderwijs de schoolplaten gebruikt zijn.

Foto links Franse troepen trekken over de Lek