Press release

Uitreiking KNAG-Onderwijsprijs in Museon

Afbeelding: ONE PLANET-opstelling ‘schone rivier’

Op vrijdagmiddag 20 januari 2017 wordt in het Museon in Den Haag de KNAG Onderwijsprijs uitgereikt.
Deze prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt door het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap aan de docent en/of geograaf die zich bijzonder inzet voor het aardrijkskundeonderwijs. Dit jaar vindt de uitreiking voor het eerst in samenwerking met het Museon plaats. De winnaar draagt een jaar lang de titel ‘Aardrijkskundeleraar van het jaar’.

Uitnodiging voor de pers

De pers is van harte uitgenodigd de uitreiking in het Museon bij te wonen. Onderdeel van deze feestelijke bijeenkomst is een bezoek aan de nieuwe centrale expositie van het Museon ‘ONE PLANET, held op jouw planeet’. Deze expositie is ontwikkeld rond de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Zie ook: http://brandingmanual.com/museon/57361-one-planet/
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan Miranda van Alphen, mvalphen@museon.nl.

Programma
12.45 – 13.15 uur         Inloop met het koffie/thee in de International Lounge
13.15 – 13.20 uur         Welkom in de Levi Lassenzaal door Marie Christine van der Sman, directeur van het Museon
13.20 – 13.45 uur         Introductie genomineerden* door Yves de Boer, voorzitter van het KNAG
13.45 – 14.00 uur         Introductie en totstandkoming nieuwe centrale expositie One Planet, door Friso Visser, Hoofd Educatie en Presentatie van het Museon
14.00 – 15.00 uur         Bezoek aan One Planet, held op jouw planeet
15.10 – 15.30 uur         Prijsuitreiking door Yves de Boer, voorzitter van het KNAG in de Levi Lassenzaal
15.30 – 16.00 uur         Afsluiting in de International Lounge met een drankje

* De genomineerden zijn Annika Huizinga van het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam, Alice Peters van het Twickelcollege in Hengelo, Clarinus Nauta van CSG Reggesteyn uit Nijverdal en Jacqueline van der Westen van het Melanchthon Schiebroek in Rotterdam.

KNAG
Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) is er voor alle geografen, docenten aardrijkskunde en voor diegenen die zich met het vakgebied geografie (aardrijkskunde) verbonden voelen. De nieuwe centrale tentoonstelling van het Museon, One Planet, sluit goed aan bij dit vakgebied en bij de totstandkoming van de tentoonstelling is met het KNAG samengewerkt.

Museon
Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve
missie. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen. Met de vaste centrale expositie ONE PLANET vervult het Museon zijn door de VN bekrachtigde rol als pionier en inspirator voor het behalen van de 17 wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen. De expositie etaleert inspirerende oplossingen voor een eerlijke verdeling van voedsel, water en energie en voor het aanvaarden van verschillen tussen mensen.

Voor meer pers-informatie over het Museon:

Rob de Winter  |  Communicatie & Marketing
Contact  +31610905384  |  rdwinter@museon.nl
Museon  Stadhouderslaan 37  |  2517 HV  Den Haag  |  museon.nl

Voor meer informatie over het KNAG:
Annelies Beek
Contact +31307115113 of +31611923859   |  a.beek@knag.nl

Foto links ONE PLANET-opstelling ‘schone rivier’