Press release

VN foto’s en films tijdens Just Peace Festival in Museon

Afbeelding: Meisje in Haïti

21 september is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Vrede. Op deze dag start in Den Haag voor het vierde jaar het Just Peace Festival dat van 21 tot en met 24 september 2017 in Den Haag plaatsvindt. Vrede en Recht is het centrale thema gedurende deze dagen. Het Museon draagt bij aan het festival met een uitgebreid programma voor het Haagse onderwijs en het publiek. Het partnerschap van het Museon en de Verenigde Naties uit zich onder andere door de samenwerking met gastconservator Chaim Litewski, voormalig hoofd Televisie van de Verenigde Naties. Het programma is te vinden op www.museon.nl en www.justpeacethehague.com.

Programma per dag:

23 en 24 september
Moving Images, films about Peacekeeping en 70 Years of Peacekeeping
Chaim Litewski van de Verenigde Naties, presenteert op 23 september het documentaire festival Moving Images, films about Peacekeeping en de fototentoonstelling 70 Years of Peacekeeping. Na afloop is er een discussie met Litewski.

23 en 24 september
Fototentoonstelling ’70 Years of Peacekeeping
Tijdelijke fototentoonstelling, samengesteld door Chaim Litewski, ‘70 Years of Peacekeeping’ - een overzicht van de activiteiten van de VN op het gebied van vrede zoals vredesonderhandeling, het handhaven van vrede en preventieve diplomatie.

23 en 24 september
Visualising Peace & Justice
Studenten van de Design Academy presenteren hun eindexamenwerk in de Levi Lassenzaal van het Museon. Dit jaar doen ook de studenten van de KABK in Den Haag mee. Voor hun afstudeerproject hebben zij onderzoek gedaan naar de verbeelding van het thema Vrede en Recht.

23 september
Global Goals Day in One Planet
Op deze dag staan de Global Goals van de VN centraal, en worden diverse activiteiten georganiseerd in de tentoonstelling zoals een VN speurtocht over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Het Museon laat in de activerende expositie One Planet zien dat er wel degelijk antwoorden zijn op grote, mondiale vragen. Met One Planet vervult het Museon zijn door de VN bekrachtigde rol als pionier en inspirator voor het behalen van de 17 wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen. Centraal in de expositie staan deze 17 doelen, die tot een veilige, vreedzame, rechtvaardige en duurzame wereld moeten leiden. De Verenigde Naties hebben vanwege deze expositie het Museon erkend als officiële partner voor het uitdragen van de inhoud en het belang van die doelen.

24 september
Documentaire festival ‘Moving Images, films about Peacekeeping’
Chaim Litewski presenteert historische en actuele documentaires uit het VN archief met als thema “peacekeeping” uit de hele wereld. De documentaire duurt ca. 75 minuten en wordt deze dag regelmatig vertoond.

24 september
Internationale Open Dag
De stad Den Haag kent vele organisaties die zich inzetten voor Vrede, Recht en Veiligheid. Organisaties zoals het Joegoslavië Tribunaal, OPCW, Internationaal Strafhof, Unicef, het Vredespaleis en het Museon. Eén dag per jaar openen zij hun deuren tijdens de Haagse Internationale Open Dag. De kick off van de Open Dag zal verzorgd worden door wethouder Saskia Bruiness, wethouder Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs. De pers is hierbij van harte uitgenodigd. Tijdens deze dag is het Museon gratis toegankelijk.

24 september
The Hague Orchestra for Peace

Op deze dag vindt een bijzonder muzikaal optreden plaats van het nieuwe initiatief ‘The Hague Orchestra for Peace’. Muzikanten uit diverse landen komen samen en spelen nieuwe composities, waarin verbinding centraal staat.
 
Bezoek voor meer informatie en het volledige programma: www.justpeacethehague.com

Museon, museum voor cultuur en wetenschap
Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen

Noot voor de redactie
Voor meer inhoudelijke informatie en fotomateriaal kunt u contact opnemen met Rob de Winter, communicatiemanager van het Museon. Telefoon 0610905384 / email rdwinter@museon.nl.

Foto links Meisje in Haïti
---
Meisje in Haïti

Meisje in Haïti