Press release

Wethouder Baldewsingh activeert het grootste gemeentelijke zonnedak van Den Haag in het Museon

Op 30 januari 2012 heeft Wethouder Rabin Baldewsingh, wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie van de gemeente Den Haag, op feestelijke wijze 200 zonnepanelen geactiveerd die zijn geïnstalleerd op het dak van het Museon in Den Haag. De zonnepanelen op het Museon gaan op jaarbasis 38.000 kWh groene stroom opwekken. Dit staat gelijk aan een gemiddeld jaarlijks elektriciteitsverbruik van 11 Nederlandse huishoudens. De stroom uit de zonnepanelen, die 700 m2 dakoppervlak vullen, wordt geheel in het museum zelf gebruikt.

Tijdens de feestelijke opening sprak de Wethouder lovend over het project. Het Museon ziet hij als een voorbeeld voor de stad als het gaat om de toepassing van duurzame energie. Baldewsingh sprak de wens uit dat hij in navolging van het Museon ook zonnepanelen op het dak van het Stadhuis wil hebben. Naast de Wethouder spraken Bert Molsbergen (directeur Museon), Robert van Lente (directeur Klimaatfonds Haaglanden) en Herman Exalto (directeur Warmte Koude, Eneco).

Publiek-private samenwerking
Het plaatsen van de zonnepanelen op het dak van het Museon is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen gemeente Den Haag, Eneco, het Museon en het Klimaatfonds Haaglanden. Vanuit een gedeelde toekomstvisie op duurzame ontwikkeling van energievoorziening in Den Haag wordt zonne-energie voor het Museon mogelijk. Deze partijen financieren het zonneproject gezamenlijk. In Den Haag is hiermee weer een concreet project gerealiseerd op het gebied van duurzame energie.

Schone energie voor een duurzame stad
Den Haag wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Door het toepassen van steeds meer duurzame energiebronnen zoals aardwarmte, wind-, biomassa- en zonne-energie groeit het aandeel duurzame energie in Den Haag. Daarmee worden duizenden tonnen CO2 uitstoot voor de stad bespaard. Zonne-energie is goed toepasbaar in Den Haag omdat er voldoende dakoppervlak aanwezig is om het potentieel te benutten. De gemeente heeft duurzame energie, energiebesparing en duurzame mobiliteit hoog op de agenda staan. Eneco, dat gespecialiseerd is in de productie van duurzame elektriciteit, investeert samen met de gemeente en het Klimaatfonds Haaglanden volop in de opwekking van schone energie. Het Museon werkt graag met deze partijen samen om de activiteiten in het museum te verduurzamen. Het museum verzorgt bijvoorbeeld al heel lang tentoonstellingen rond het thema fossiele brandstoffen naast duurzame energiebronnen. De bezoekers van het Museon kunnen, na installatie van de panelen, dagelijks via displays in het museum zien hoeveel energie de zonnepanelen opwekken.

Installatie zonnepanelen
Het Museon is een zeer geschikte locatie om zonnepanelen te installeren. Er is voldoende dakoppervlakte beschikbaar, de oriëntatie ten opzichte van de zon is ideaal en er is geen beschaduwing van hoge gebouwen of bomen in de onmiddellijke omgeving. Tempus, het installatiebedrijf van Eneco, heeft de zonnepanelen geïnstalleerd.

Over Gemeente Den Haag
Den Haag wil in 2040 een klimaatneutrale stad zijn die zuinig omgaat met energie, duurzame energie gebruikt en haar CO2-uitstoot compenseert. Den Haag heeft goede mogelijkheden om deze doelstelling waar te maken. Door haar ligging aan zee zijn er veel zonuren en ook windkracht is er genoeg. Daarnaast heeft Den Haag goede ervaringen opgedaan met het aanboren van aardwarmte voor energievoorziening.

Over Museon
Museon, museum voor cultuur en wetenschap. Als museum met een educatieve missie richt het Museon zich op kennisoverdracht op het gebied van natuur, milieu, klimaat, energie en duurzaamheid. Het Museon wil respect voor de natuur stimuleren en levert een bijdrage aan de maatschappelijke discussie over klimaatsverandering. Duurzaamheid is een criterium dat het museum hanteert bij alle keuzes die worden gemaakt en zit verweven in de tentoonstellingen, lesprogramma’s en bedrijfsvoering. Het Museon werkt toe naar een klimaatneutraal gebouw. Het opwekken van duurzame energie via dit grootste zonnepaneel van Den Haag past daarom uitstekend bij de missie en programmering van het Museon. De energie die wordt opgewekt wordt aanschouwelijk gemaakt voor het publiek via displays in het museum. De bezoekers, waaronder veel schoolklassen, leren hoeveel stroom er wordt opgewekt en hoeveel CO2-uitstoot wordt vermeden. Hieraan gerelateerd ontwikkelt het Museon speciale lesprogramma’s over energie en duurzaamheid.

Over Eneco
De Eneco groep (http://corporatenl.eneco.nl/Pages/Default.aspx) richt zich op productie, transport, handel en levering van energie (elektriciteit, gas en warmte & koude). De Eneco groep bestaat uit de bedrijven Stedin (netbeheer), Joulz (infrastructuren) en Eneco (duurzaam leveren, duurzaam opwekken en duurzame oplossingen). De Eneco groep investeert in duurzame energiebronnen, energie-oplossingen en infrastructuur met als doel energie ook op langere termijn schoon, leverbaar en betaalbaar te houden. Bij de Eneco groep werken circa 7.000 mensen, waarvan enkele honderden buiten Nederland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam.

Over Klimaattfonds Haaglanden
Klimaatfonds Haaglanden is het eerste lokale klimaatfonds in Nederland en is uniek door de lokale werkwijze en de aantoonbare CO2 reductie die het fonds realiseert. Het fonds zet zich in voor een klimaatneutrale regio in 2040 en vraagt organisaties, overheden en huishoudens om klimaatneutraal te worden door voor elke ton CO2 -uitstoot € 20,- in het fonds te storten. Met dit geld ondersteunt het Klimaatfonds vervolgens klimaatvriendelijke projecten die aantoonbaar leiden tot CO2 -reductie. Het fonds richt zich in eerste instantie op instellingen met een maatschappelijke functie, zoals sportverenigingen, culturele instellingen, welzijnsinstellingen en onderwijsinstellingen. Sinds de oprichting in 2009 heeft het Klimaatfonds Haaglanden mede dankzij haar partners uit het bedrijfsleven en de overheid diverse projecten mogelijk gemaakt die aantoonbaar meer dan 13.500 ton CO2 hebben gereduceerd.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Gemeente Den Haag: Ankie Pastoors, T. 06 – 52582382, E. ankie.pastoors@denhaag.nl
Museon: Rob de Winter, T. 06-10905384, E. rdwinter@museon.nl
Eneco: Yvette Lansbergen, T. 06 – 11796924, E. y.lansbergen@eneco.com
Klimaatfonds Haaglanden: Robert van Lente, T. 070 311 49 49, E. robertvanlente@omdenhaag.nl